Wilt u doneren? (incl. ANBI-info)

Draagt u de Dorpsboerderij een warm hart toe en wilt u daarvoor een bijdrage doen? Natuurlijk is dat mogelijk. U kunt uw bijdrage overmaken naar:

Rekeningnummer NL04 RABO 0137 9106 06
Ten name van Stichting Platform Waspik
Onder vermelding van of kenmerk Bijdrage Dorpsboerderij Waspik

De Dorpsboerderij Waspik is een onderdeel van het Platform Waspik. Omdat het Platform Waspik is aangemeld als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), is ook de Dorpsboerderij dat. Dat betekent het volgende:

Dorpsboerderij Waspik is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. Dat betekent dat uw gift, donatie of legaat volledig ten goede komt aan de Dorpsboerderij Waspik.

Donaties/giften aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting

De Dorpsboerderij Waspik heeft van de Belastingdienst een beschikking gekregen als erkende ANBI. Als de Belastingdienst een organisatie als ANBI erkent, komt de organisatie in aanmerking voor vrijstelling van
schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Omdat wij over een beschikking van de Belastingdienst beschikken als erkende ANBI, kunt u uw donaties of giften aftrekken voor uw inkomstenbelasting.

anbi

Officiƫle belastingtechnische informatie in verband met ANBI.

Naam Stichting Platform Waspik
Fiscaal nummer 8184 95 248
Contactgegevens Stichting Platform Waspik Dorpsboerderij Waspik
Bestuurssamenstelling Zie Bestuur
Beleidsplan Zie Handboek Dorpsboerderij
Beloningsbeleid Zie Handboek Dorpsboerderij. De Dorpsboerderij bestaat voor 100% uit vrijwilligers.
Doelstelling Zie Handboek Dorpsboerderij  
Verslag uitgeoefende activiteiten Zie Jaarverslagen in Documenten
FinanciĆ«le verantwoording Zie Financieel Jaarverslag in Documenten (balans, staat van baten en lasten en toelichting