Bestuur

Het Bestuur van de Dorpsboerderij valt onder de Stichting Platform Waspik. De Dorpsboerderij is opgedeeld in het Bestuur, vier Commissies en een groot aantal Vrijwilligers. Het Bestuur van de Dorpsboerderij bestaat uit maximaal 7 mensen, waaronder de Voorzitter, Secretaris/Notulist, Penningmeester en van de 4 onderliggende Commissies elk één persoon. Vanuit het Bestuur van de Dorpsboerderij is 1 persoon afgevaardigd om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Platform Waspik.

De Dorpsboerderij Waspik heeft 4 Commissies, namelijk Dagelijks Beheer, Dieren, Natuur- en Milieueducatie (NME) en Onderhoud. Elke Commissie heeft 1 contactpersoon/trekker welke ook in het Bestuur van de Dorpsboerderij is opgenomen. Daarnaast heeft elke Commissie nog 1 tot 5 leden. Elke Commissie heeft zijn eigen vergaderregime en is daar zelf verantwoordelijk voor. Uiteraard zullen de contactpersonen van de commissies dienen als intermediair tussen het Bestuur en de Commissies.DBW_Organogram
 
Bestuur  
Elles Vos Voorzitter en communicatie
Rob Schumacher Penningmeester en dieren
Michelle Sneep Dieren
Henk Kools Beheer, onderhoud en secretaris
Marianne Visser Natuur en milieueducatie