Vrijwilliger worden?

De Dorpsboerderij bevindt zich op een prachtige centrale plaats in Waspik. Om de Dorpsboerderij te laten werken, zijn natuurlijk veel vrijwilligers nodig. Gelukkig hebben we al een heel mooi en goed werkend team, maar we kunnen nog steeds mensen gebruiken die bepaalde activiteiten willen doen. Daarbij kan gedacht worden aan een rol als beheerder of kun je deelnemen aan het onderhoudsteam of natuurlijk de club natuur- en milieueducatie.  Hieronder staan de rollen een beetje uitgelegd, maar je kan natuurlijk altijd een gesprek aangaan (langskomen of bellen) met iemand van de Dorpsboerderij om meer te weten te komen. Mailen kan natuurlijk ook. Als je meer informatie wilt, ga dan naar de Contactinformatie.

Beheer

Een beheerder is iemand die zich bezig houdt met het openen van de Dorpsboerderij, waarbij hij/zij de gezondheid van de dieren in de gaten houdt en zo nodig verzorgt. Ook moet aan de dieren eten worden gegeven en moet gecontroleerd worden of er geen troep in de weides is gegooid of dat er ontsnappingsmogelijkheden voor de dieren zijn. Tevens is het houden van toezicht op de bezoekers belangrijk. Er moet op worden gelet dat de dieren niet teveel stress krijgen.  

Dieren

Behalve het dagelijks beheer is het noodzakelijk dat ervoor wordt gezorgd dat de dieren ook op langere termijn gezond blijven. Daarvoor moeten de dieren door specialisten worden onderzocht en preventief worden behandeld. De dierenpaspoorten moeten worden bijgehouden, maar er zal ook worden nagedacht of dieren kleintjes mogen krijgen en zo ja welke dieren en wanneer. Daarnaast is het nodig om in de gaten te houden dat de dieren niet te veel of te weinig voedsel krijgen.

Onderhoud

We hebben een prachtig gebouw en een aantal goed ingerichte dierenweides. Die hebben natuurlijk wel onderhoud nodig. Daarvoor is een groep in het leven geroepen waarop een beroep kan worden gedaan als dat nodig is. Er zal zo nu en dan wat timmer- of schilderwerk uitgevoerd moeten worden en soms moeten nieuwe constructies worden gemaakt.

Natuur – en Milieueducatie (NME)

Educatie is één van de belangrijke doelen van de Dorpsboerderij. We willen iedereen, van jong tot oud,  in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de dieren, hun leefwijzen en andere wetenswaardigheden. Ook andere onderwerpen zullen door de groep die zich bezig houdt met natuur- en milieueducatie worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, mosdak en regenwatercyclus. Speciaal voor kinderen zullen tijdens evenementen allerlei activiteiten worden georganiseerd (schminken, knutselen, fotoquiz, etc.). Er moeten nog veel zaken worden uitgewerkt, waarvoor we de nodige hulp en toezicht goed kunnen gebruiken.

Voor het meehelpen als vrijwilliger zijn we afhankelijk van veel wettelijke regels en voorschriften. Met name voor kinderen moeten deze regels goed in acht worden genomen. Daarom hebben we de volgende regels opgesteld:

Kinderen tot en met 10 jaar

Kinderen tot en met 10 jaar zijn altijd aanwezig als bezoeker, bij voorkeur onder toezicht van een ouder/verzorger. De Dorpsboerderij is niet aansprakelijk voor bezoekers. Alle bezoekers betreden de Dorpsboerderij op eigen risico, zoals dat ook staat aangegeven bij het binnenkomen van de Dorpsboerderij.

Kinderen van 11 tot en met 14 jaar

Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen zich aanmelden als junior beheerder. Onze voorkeur gaat er naar uit dat dit onder leiding is van één van de ouders/verzorgers. Eventueel kan ook geaccepteerd worden dat er minimaal 2 volwassen beheerders aanwezig zijn. Als de junior beheerder onder toezicht van minimaal 2 volwassen beheerders werkzaamheden komt verrichten, zal aan ouders/verzorgers worden gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen.

Kinderen van 15 tot en met 17 jaar

Voor deze leeftijdscategorie (eveneens junior beheerder) is toezicht of instemming van één van beide ouders/verzorgers niet vereist. Wel moeten er minimaal twee volwassen beheerders aanwezig zijn. Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) zullen nooit alleen op de Dorpsboerderij aanwezig mogen zijn als junior beheerder.

Maatschappelijke stages

De Dorpsboerderij neemt haar maatschappelijke betrokkenheid serieus en is dan ook bereid hieraan medewerking te verlenen. Het schema tussen de maatschappelijke stagiair(e) en de beheerders moet dan wel mogelijk zijn en de beheerders moeten er voor open staan. We gaan niet verplichten dat elke beheerder beschikbaar moet zijn voor maatschappelijke stages. De intake en eerste contacten tussen de stagezoekers en/of de school waar hij/zij op zit, zal worden uitgevoerd door de Voorzitter van de Dorpsboerderij. Daarna kunnen de beheerders de stage begeleiden.

Mensen met een beperking

Wij willen heel graag mensen met een beperking een kans geven om mee te werken op de Dorpsboerderij. Dit willen wij wel graag doen met medewerking en instemming van de dienstdoende beheerders. Wij hebben als uitgangspunt dat de vrijwilliger (met een beperking) geen extra toezicht van onze beheerders vraagt. Natuurlijk zullen de beheerders wel tips kunnen geven en enigszins kunnen aansturen, zolang dit geen permanent karakter heeft. Het deelnemen van mensen met een beperking moet wel een bepaalde toegevoegde waarde hebben voor de Dorpsboerderij. Wij hebben namelijk slechts beperkte capaciteit voor de beheerderstaken. Uiteraard zullen de werkzaamheden in nauw overleg met de begeleiding (bijvoorbeeld Prisma of Amarant) worden kortgesloten