Bestuur

Het Bestuur van de Dorpsboerderij valt onder de Stichting Platform Waspik. De Dorpsboerderij is opgedeeld in het Bestuur, vier Commissies en een groot aantal Vrijwilligers. Het Bestuur van de Dorpsboerderij bestaat uit 7 mensen, waaronder de Voorzitter, Secretaris/Notulist, Penningmeester en van de 4 onderliggende Commissies elk één persoon. Vanuit het Bestuur van de Dorpsboerderij is 1 persoon afgevaardigd om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Platform Waspik.

De Dorpsboerderij Waspik heeft 4 Commissies, namelijk Dagelijks Beheer, Dieren, Natuur- en Milieueducatie (NME) en Onderhoud. Elke Commissie heeft 1 contactpersoon/trekker welke ook in het Bestuur van de Dorpsboerderij is opgenomen. Daarnaast heeft elke Commissie nog 1 tot 5 leden. Elke Commissie heeft zijn eigen vergaderregime en is daar zelf verantwoordelijk voor. Uiteraard zullen de contactpersonen van de commissies dienen als intermediair tussen het Bestuur en de Commissies.DBW_Organogram
Bestuur
Anne de Klijn Voorzitter
Henk Kools Secretaris/notulist
Rob Schumacher Penningmeester
Henk Kools Commissie Dagelijks Beheer
 Anne de Klijn Commissie Dieren
 Marianne Visser Commissie Natuur- en Milieueducatie (NME)
René Westerbeek Commissie Onderhoud
Commissie Beheer  
Henk Kools Contactpersoon
Marianne Visser
Commissie Dieren
Anne de Klijn Contactpersoon
Marianne Visser
Thijs Schellekens (J)
Commissie Natuur- en Milieueducatie (NME)     
Marianne Visser Contactpersoon
Miranda van der Kaap
Commissie Onderhoud
René Westerbeek Contactpersoon
Rob Weijers
Henk Kools