Bestuur

Het Bestuur van de Dorpsboerderij valt onder de Stichting Platform Waspik. De Dorpsboerderij is opgedeeld in het Bestuur, vier Commissies en een groot aantal Vrijwilligers. Het Bestuur van de Dorpsboerderij bestaat uit maximaal 7 mensen, waaronder de Voorzitter, Secretaris/Notulist, Penningmeester en van de 4 onderliggende Commissies elk één persoon. Vanuit het Bestuur van de Dorpsboerderij is 1 persoon afgevaardigd om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Platform Waspik.

De Dorpsboerderij Waspik heeft 4 Commissies, namelijk Dagelijks Beheer, Dieren, Natuur- en Milieueducatie (NME) en Onderhoud. Elke Commissie heeft 1 contactpersoon/trekker welke ook in het Bestuur van de Dorpsboerderij is opgenomen. Daarnaast heeft elke Commissie nog 1 tot 5 leden. Elke Commissie heeft zijn eigen vergaderregime en is daar zelf verantwoordelijk voor. Uiteraard zullen de contactpersonen van de commissies dienen als intermediair tussen het Bestuur en de Commissies.DBW_Organogram
 
Bestuur  
Anne de Klijn Voorzitter
vacature Secretaris/notulist
Rob Schumacher Penningmeester
Henk Kools Commissie Dagelijks Beheer
vacature Commissie Dieren
Marianne Visser Commissie Natuur- en Milieueducatie (NME)
vacature Commissie Onderhoud
   
Commissie Beheer  
Henk Kools Contactpersoon
   
Commissie Dieren  
vacature  
   
Commissie Natuur- en Milieueducatie (NME)     
Marianne Visser Contactpersoon
   
Commissie Onderhoud  
vacature