KEURMERK ZOONOSEN

Zoonose keurm. 2016

Hoera! Onze dorpsboerderij is opnieuw goedgekeurd als ”Zoönosen verantwoord bedrijf”. Febr.2016. Zoönosen zijn ziekten die overgedragen kunnen worden van een dier op de mens. Dit keurmerk laat zien dat dat de houder van het keurmerk er alles aan doet om het risico op deze ziekten zo laag mogelijk te houden.

Bij Dorpsboerderij Waspik wordt hard gewerkt aan het beperken van het risico van zoönosen. Maatregelen zoals o.a. een goede hygiëne, voorlichting aan bezoekers, het vaccineren van dieren en een goed onderbouwd dierenbeleid zorgen er voor dat de kans dat bezoekers ziek worden door dieren zo laag mogelijk wordt gehouden.
De dierenarts vult een checklist GD Keurmerk Zoönosen in. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) beoordeelt de score voor zoönosepreventie. Het keurmerk word toegekend mits een voldoende aantal punten is behaald.

Verder wordt op basis van de toegekende score samen met de dierenarts bekeken welke punten eventueel voor verbetering in aanmerking komen.