Handboek Dorpsboerderij

De Dorpsboerderij Waspik werkt met veel vrijwilligers die allemaal fantastisch werk leveren. Zonder vrijwilligers geen Dorpsboerderij. Dat vergt natuurlijk wel een goed organisatie. Daarom is het Handboek Dorpsboerderij samengesteld. Hierin is alles terug te vinden, zoals de missie en visie, informatie over de dieren, het beleid en (wettelijke) regels, het onderhoud, natuur- en milieueducatie en nog veel meer.

De Dorpsboerderij Waspik vindt dat dit een openbaar stuk is. Ook andere kinder- en dorpsboerderijen mogen dit Handboek “vrij” gebruiken. Een aantal bijlagen zijn vanwege privacy-redenen echter niet opgenomen of anoniem gemaakt. Als er vragen zijn over het Handboek Dorpsboerderij dan kan contact worden opgenomen via het e-mail adres info@dorpsboerderijwaspik.nl.

Handboek Dorpsboerderij
Bijlage 1 Notulen Oprichtingsvergadering 27-02-2012
Bijlage 2 Bestuurs- en Commissieleden
Bijlage 3 Media
Bijlage 4 Vrijwilligers
Bijlage 5 Polis Inboedelverzekering
Bijlage 6 Polis Vrijwilligersverzekering
Bijlage 7 Tips wandelen met ezels
Bijlage 8 Diersoorten
Bijlage 9 Dierenpaspoorten
Bijlage 10 Noodprotocol
Bijlage 11 Inventaris/inboedel
Bijlage 12 Controle EHBO-trommel
Bijlage 13 Toestemmingsformulier Junior-Beheerder
Bijlage 14 Hygiënebeleid van de dierenverblijven
Bijlage 15 Informatie Zoönosenprotocol
Bijlage 16 Dierenlogboek
Bijlage 17 Voeding
Bijlage 18 Certificaat Duurzaamheid
Bijlage 19 Rondleiding Duurzaamheid
Bijlage 20 Keurmerk Zoönosen
Bijlage 21 Wettelijke registratienummers
Bijlage 22 Onderhoudsschema
Bijlage 23 Informatie voor toekomstige bestuurders
Bijlage 24 Uitbroeden eieren
Bijlage 25 Openingstijden