Duurzaamheid

Bij de Dorpsboerderij Waspik vinden we duurzaamheid erg belangrijk. Maar wat is nu duurzaamheid?  Daar zijn er veel omschrijvingen voor te geven. Wij verstaan onder duurzaamheid dat we aandacht hebben voor een schoon milieu en een prettige leefomgeving. We willen niet dat de Dorpsboerderij het milieu en de leefomgeving voor mens, dier en plant verslechtert, maar liever nog een beetje beter maakt. Dat is te bereiken door bijvoorbeeld een groen dak in plaats van betonpannen, maar ook met kleine dagelijkse dingen kan al veel bereikt worden.

Hieronder staan voorbeelden aangegeven waar we in de Dorpsboerderij op letten als het gaat om duurzaamheid. Toch hebben we ook nog een paar zaken op ons verlanglijstje staan waar we in de toekomst hopelijk nog iets mee gaan doen, namelijk zonnepanelen, hergebruik en afkoppelen van regenwater, insectenhotel, hergebruik van mest.

Wat doen wij nu al ten behoeve van duurzaamheid?

Groen dak
Het dak van de Dorpsboerderij is bedekt met verschillende soorten mos (sedum). Ook beginnen andere soorten planten zich op het dak te vestigen.  Behalve de planten die op het dak groeien profiteren nog meer soorten van al het groen, zoals bijvoorbeeld vogels en insecten dier er voedsel zoeken.

DZGroen dak 2

Zijgevels van natuurlijk onbehandeld hout
Er is heel bewust gekozen voor houten planken (Western Red Cedar), omdat deze houtsoort niet met chemische stoffen is behandeld en ook niet hoeft te worden geverfd. Dat is goed voor het milieu en bespaart ook nog eens een hoop verfwerk.
DZOnbehandeld hout
Vogelstickers
Met het aanbrengen van stickers op de ruiten hopen we dat vogels niet meer zo snel tegen de ruiten vliegen. De vogelstickers hebben een waarschuwende werking, omdat de sticker in de ogen van de meeste vogels doet denken aan een roofvogel.
DZVogelstickers 2
Vertraagde regenwaterafvoer
Het groene dak zorgt er voor dat het regenwater als een spons wordt vastgehouden en langzaam leeg loopt. De riolering wordt daardoor niet overmatig belast. We hebben er ook voor gezorgd dat dit zichtbaar is, door aan de goten een ketting te hangen waarlangs het water naar beneden sijpelt. Bij veel regen stroomt het natuurlijk nog wel wat harder.
DZRegenwaterafvoer
Scheiden van afval
Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden. Papier, plastic en ijzer wordt apart verzameld en afgevoerd, zodat het kan worden hergebruikt.
DZPlastic-afval
Geen geplastificeerde kartonnen drinkbekertjes
Geplastificeerde kartonnen drinkbekertjes kunnen niet worden hergebruikt, maar moeten in een verbrandingsoven worden vernietigt, hetgeen slecht is voor het milieu. Daarom maken we zoveel mogelijk gebruik van stenen mokken of plastic drinkbekertjes. De plastic bekertjes worden apart ingezameld en afgevoerd.
DZKopjes
Eigen moestuin
Er is niets zo milieuvriendelijk als een eigen moestuin, mits er natuurlijk wel zonder insecticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen wordt getuinierd. Een eigen moestuin zorgt er voor dat er geen groenten via een akkerbouwer, waar meestal wel bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, hoeven te worden getransporteerd naar de winkels. Het scheelt ook een ritje naar de winkel. Bovendien zijn de groenten verser dan vers. Voorzien in de eigen behoefte is een ideaal: een moestuin draagt daar in belangrijke mate aan bij.
DZMoestuin
Composthoop
Groenafval van de bomen en uit de moestuin wordt in de composthoop opgeslagen. Daar eten allerlei insecten, microben en schimmels/paddenstoelen het groenafval op en zorgen voor compost. Deze compost kan weer op het gazon en de moestuin worden hergebruikt. Al het groenafval hoeven we dus niet af te voeren.
DZComposthoop
Duurzame koffie/thee en chocomelk
Een kopje koffie, thee of chocomelk uit een stenen mok is lekker, maar nog lekkerder als je weet dat de boeren die de producten telen daar ook een eerlijke prijs voor krijgen. Bovendien is de koffie, thee en chocomelk biologisch geteeld en belast dus niet het milieu.
DZDuurzaame-koffie-5
Ecologische schoonmaakmiddelen
Normale schoonmaakproducten bevatten vaak stoffen die niet door de natuur kunnen worden afgebroken. Daarom maken wij gebruik van biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen. Dit is goed voor het milieu, maar zeker ook voor mens, dier en plant.
DZSchoonmaakmiddelen
Natuurlijke bemesting
In de moderne landbouw wordt vaak bemest met kunstmest. Deze chemische meststoffen worden in fabrieken geproduceerd. Dit kost energie en is veel slechter voor het milieu dan het gebruik van natuurlijke dierlijke meststoffen. Daarom gebruiken we in de Dorpsboerderij koemestkorrels om het gras te bemesten. En dat is hard nodig, want de grond van de dierenweides is bijzonder voedselarm.

Biologisch/ecologisch voer
In “normaal”  voer voor de dieren zitten vaak toegevoegde middelen en de grondstoffen waar het voer van wordt gemaakt, komt vaak van bedrijven waar kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit willen wij onze dieren niet aandoen. Daarom geven wij onze dieren biologische en/of ecologisch voer. Het wordt tijd dat onder “normaal”  voer eigenlijk biologisch/ecologisch voer wordt verstaan en dat het overige voer apart wordt aangeduid op de zakken.
DZBiologisch-voer
Groene stroom
Alhoewel we de hoeveelheid stroom zoveel mogelijk proberen te beperken, hebben we wel stroom nodig voor het verwarmen van de kantine en de opslag en natuurlijk de verlichting. Wel maken we dan gebruik van “groene”  stroom. Dit is stroom die wordt opgewekt door bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen, waterkrachtcentrales en biomassacentrales. Kernenergie beschouwen wij natuurlijk niet als groene stroom.

Ruimte voor de dieren
Als je wil zorgen voor een gezonde leefomgeving moet je natuurlijk ook denken aan de leefomgeving van onze eigen dieren. Daarom hebben wij niet al te veel dieren in elke dierenweide geplaatst. Ze hebben zo de ruimte en kunnen ook natuurlijk gedrag vertonen. De dieren moeten zich thuis voelen en geen stress ervaren van te krappe weides en binnenverblijven.
DZDierenweides
Groen landschap
Alhoewel wij in de bebouwde kom van Waspik zijn gelegen, hebben we bij het ontwerp en de aanleg van de Dorpsboerderij oog gehad voor de groene omgeving. We hebben bewust gekozen om de dakhelling op het noorden te plaatsen, zodat het gebouw zoveel mogelijk deel uitmaakt van de groene omgeving.

Nestgelegenheid voor vogels
In het gebouw en op het terrein zijn verschillende nestkastjes opgehangen voor onder andere mezen en zwaluwen. De mezenkasten zijn al met succes gebruikt. De zwaluwkasten moeten nog gevonden worden. Het ophangen van de nestkasten zorgt er voor dat zich in en rondom de Dorpsboerderij verschillende vogelsoorten kunnen vestigen, waardoor de biodiversiteit (dit is een ander woord voor het voorkomen van zoveel mogelijk verschillende soorten) wordt vergroot.
DZVogelkastjes
Bloemrijke border(s)
Veel verschillende kleurrijke bloemen zijn niet alleen mooi om te zien, maar zorgen er ook voor dat allerlei soorten vlinderen en (solitaire) bijen voedsel kunnen vinden. De bijen en vlinders zorgen er tevens voor dat de groenten in de moestuin worden bevrucht. De biodiversiteit wordt hierdoor vergroot.
DZBloemrijke-borders
Uit al deze voorbeelden is te zien dat duurzaamheid een breed begrip is. De voorbeelden kunnen worden onderverdeeld in verschillende soorten, namelijk Gebouw, Gedrag, Producten, Leefomgeving en Biodiversiteit. In de onderstaan figuur staat aangegeven waar de maatregelen in relatie tot duurzaamheid aan bijdragen.

Maatregel Gebouw Gedrag Producten Leefomgeving Biodiversiteit
Groen dak x x x
Zijgevels van natuurlijk onbehandeld hout x
Vogelstickers x
Vertraagde regenwaterafvoer x
Scheiden van afval x
Geen geplastificeerde kartonnen drinkbekers x
Eigen moestuin x
Composthoop x x
Duurzame koffie/thee/chocomelk x
Ecologische schoonmaakmiddelen x
Natuurlijke bemesting x
Biologisch/ecologisch voer x
Groene stroom x
Ruimte voor de dieren x
Groen landschap x x x
Nestgelegenheid voor vogels x
Bloemrijke border(s) x